Terapi

Terapi og rådgivning

Terapi og rådgivning foregår gjennom samtale individuelt eller i gruppe. Terapimål avtales mellom klient og terapeut. Felles målsetting er sentralt for at terapien lykkes og klientens bedring. Valg av terapeutiske teknikker og metoder gjøres ut fra vitenskapelig kunnskap.

Les mer