Behandlingstilbud

Veiledning

Veiledning gjøres etter avtale med andre fagpersoner, arbeidsmiljø eller grupper.

Les mer

Sakkyndighetsarbeid

Sakkyndighetsarbeid utføres etter oppdrag fra f.eks. tingretten, fylkesnemnd, barneverntjeneste, NAV og forsikringsselskap.

Les mer

Kurs

Kurs, seminarer og undervisning utformes etter behov og avtale med interessenter.

Les mer

Praktisk trening

Praktisk trening kan være en del av terapeutiske metoder for gitte lidelser eller problemer som f. eks. angst, tvangshandlinger, avhengighet, sinnemestring, kommunikasjon og seksuelle vansker.

Les mer

Hypnose og EMDR

Hypnose og EMDR: Innen traumebehandling drives ulike former for hypnosebehandling samt nyere metoder for traumebehandling som sensomotorisk psykoterapi.

Les mer

Terapi og rådgivning

Terapi og rådgivning foregår gjennom samtale individuelt eller i gruppe. Terapimål avtales mellom klient og terapeut. Felles målsetting er sentralt for at terapien lykkes og klientens bedring. Valg av terapeutiske teknikker og metoder gjøres ut fra vitenskapelig kunnskap.

Les mer

Testing

Testing gjøres med spørreskjematester, datatester, utredningsbatterier med kombinasjon av praktiske øvelser. Instituttet tilbyr også datatesting for vurdering av førerkortferdigheter. Tester og skåringssystemer som brukes ved Instituttet er vitenskapelig anerkjent.

Les mer

Utredning

Utredning gjøres gjennom samtale og intervju, testing, innhenting av komparentopplysninger og samarbeid med lege. Utredning og diagnostisering er grunnmuren for det videre terapeutiske arbeid for valg av den mest effektive behandling for vanskene.

Les mer