Sakkyndighetsarbeid

torsdag 7th desember, 2023

Sakkyndighetsarbeid utføres etter oppdrag fra f.eks. tingretten, fylkesnemnd, barneverntjeneste, NAV og forsikringsselskap.

Posted by

Barnevern Forsikring Fylkesnemd NAV Tingrett Behandlingstilbud