Barnevern

Sakkyndighetsarbeid

Sakkyndighetsarbeid utføres etter oppdrag fra f.eks. tingretten, fylkesnemnd, barneverntjeneste, NAV og forsikringsselskap.

Les mer