Fagområder

Familieterapi

Instituttet tilbyr samtaler om konflikter i parforhold, arbeidsfordeling hjemme, samlivsbrudd, stefamilier og samarbeid rundt barn. Instituttet tilbyr også barnesamtaler.

Les mer

Psykisk helse

Instituttet tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser som, depresjon, angst, tvangslidelser, krise, utbrenthet, stress og arbeidsrelaterte vansker.

Les mer

Nevropsykologi

Nevropsykologi omhandler sammenhenger mellom hjerne og atferd. Atferd brukes her som et begrep som dekker menneskelig atferd både på det indre og ytre plan, det vil si både hvordan vi tenker og hvordan vi ter oss. Nevropsykologien omfatter kunnskap om virkningen av hjerneskader og -sykdommer på atferd, og også kunnskap om hvilke deler av vår […]

Les mer

Psykosomatikk

Psykosomatiske lidelser omfatter stort sett tilstander med forskjellige kroppslige plager og smerter, men uten sikre biologiske funn som kan forklare hele sykdomsbildet. Eksempler kan være: * Plager i muskler-/skjelett * Brystsmerter * Mage-/tarmplager * Hodepine * Underlivsplager Behandlings prognosen for slike tilstander forbedres betydelig ved en psykosomatisk utredning. Vi oppnår en avklaring i spørsmål om […]

Les mer

Kognitive plager

Kognitive plager omfatter for eksempel hukommelsesvansker, konsentrasjonsproblemer, vansker med ny innlæring, dysleksi, dyskalkuli, eksekutive vansker (det vil si vansker med kognitiv selvregulering og evne til kognitivt å ta seg selv i bruk, samt evne til å forholde seg til å bearbeide informasjon fra omgivelser). Kognitive plager kartlegges igjennom nevropsykologisk testing. Slik testing kan avdekke både […]

Les mer