Psykosomatikk

torsdag 7th desember, 2023

Psykosomatiske lidelser omfatter stort sett tilstander med forskjellige kroppslige plager og smerter, men uten sikre biologiske funn som kan forklare hele sykdomsbildet. Eksempler kan være: * Plager i muskler-/skjelett * Brystsmerter * Mage-/tarmplager * Hodepine * Underlivsplager Behandlings prognosen for slike tilstander forbedres betydelig ved en psykosomatisk utredning. Vi oppnår en avklaring i spørsmål om diagnose og eventuelle tiltak i forhold til både behandling og trygdesystem.

Posted by

Brystsmerter Hodepine Mage og tarmplager Muskler Physiske lidelser Psykosomatiske lidelser Skjelett Underlivsplager Fagområder