Mage og tarmplager

Psykosomatikk

Psykosomatiske lidelser omfatter stort sett tilstander med forskjellige kroppslige plager og smerter, men uten sikre biologiske funn som kan forklare hele sykdomsbildet. Eksempler kan være: * Plager i muskler-/skjelett * Brystsmerter * Mage-/tarmplager * Hodepine * Underlivsplager Behandlings prognosen for slike tilstander forbedres betydelig ved en psykosomatisk utredning. Vi oppnår en avklaring i spørsmål om […]

Les mer