Physiske lidelser

Psykisk helse

Instituttet tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser som, depresjon, angst, tvangslidelser, krise, utbrenthet, stress og arbeidsrelaterte vansker.

Les mer

Psykosomatikk

Psykosomatiske lidelser omfatter stort sett tilstander med forskjellige kroppslige plager og smerter, men uten sikre biologiske funn som kan forklare hele sykdomsbildet. Eksempler kan være: * Plager i muskler-/skjelett * Brystsmerter * Mage-/tarmplager * Hodepine * Underlivsplager Behandlings prognosen for slike tilstander forbedres betydelig ved en psykosomatisk utredning. Vi oppnår en avklaring i spørsmål om […]

Les mer