Nevropsykologi

torsdag 7th desember, 2023

Nevropsykologi omhandler sammenhenger mellom hjerne og atferd. Atferd brukes her som et begrep som dekker menneskelig atferd både på det indre og ytre plan, det vil si både hvordan vi tenker og hvordan vi ter oss. Nevropsykologien omfatter kunnskap om virkningen av hjerneskader og -sykdommer på atferd, og også kunnskap om hvilke deler av vår hjerne som er særlig aktive under helt normal atferd. Denne kunnskapen danner grunnlaget for undersøkelser av mennesker som søker hjelp for vansker de strever med, der hvor en antar at årsaken ikke bare kan forklares ut fra miljømessige eller følelsesmessige forhold. Vi tilbyr nevropsykologisk undersøkelse/diagnostikk samt rådgivning i forhold til nevropsykologiske problemstillinger.

Posted by

Hjerne og adferd Nevropsykologien Fagområder