Nevropsykologien

Nevropsykologi

Nevropsykologi omhandler sammenhenger mellom hjerne og atferd. Atferd brukes her som et begrep som dekker menneskelig atferd både på det indre og ytre plan, det vil si både hvordan vi tenker og hvordan vi ter oss. Nevropsykologien omfatter kunnskap om virkningen av hjerneskader og -sykdommer på atferd, og også kunnskap om hvilke deler av vår […]

Les mer