Kognitive plager

torsdag 7th desember, 2023

Kognitive plager omfatter for eksempel hukommelsesvansker, konsentrasjonsproblemer, vansker med ny innlæring, dysleksi, dyskalkuli, eksekutive vansker (det vil si vansker med kognitiv selvregulering og evne til kognitivt å ta seg selv i bruk, samt evne til å forholde seg til å bearbeide informasjon fra omgivelser). Kognitive plager kartlegges igjennom nevropsykologisk testing. Slik testing kan avdekke både styrker og svakheter ved en persons kognitive fungering. Slik en kartlegging er ofte viktig, både når en skal legge opp behandling strategier for ulike psykiske lidelser, når en skal vurdere en arbeidsevne eventuelt vurdere forekomst av arbeidsmessig uførhet.

Posted by

dysleksi Hukommelsesvansker Konsentrasjonsproblemer Fagområder