Hukommelsesvansker

Kognitive plager

Kognitive plager omfatter for eksempel hukommelsesvansker, konsentrasjonsproblemer, vansker med ny innlæring, dysleksi, dyskalkuli, eksekutive vansker (det vil si vansker med kognitiv selvregulering og evne til kognitivt å ta seg selv i bruk, samt evne til å forholde seg til å bearbeide informasjon fra omgivelser). Kognitive plager kartlegges igjennom nevropsykologisk testing. Slik testing kan avdekke både […]

Les mer