Testing

torsdag 7th desember, 2023

Testing gjøres med spørreskjematester, datatester, utredningsbatterier med kombinasjon av praktiske øvelser. Instituttet tilbyr også datatesting for vurdering av førerkortferdigheter. Tester og skåringssystemer som brukes ved Instituttet er vitenskapelig anerkjent.

Posted by

Førerkort Behandlingstilbud