Førerkort

Testing

Testing gjøres med spørreskjematester, datatester, utredningsbatterier med kombinasjon av praktiske øvelser. Instituttet tilbyr også datatesting for vurdering av førerkortferdigheter. Tester og skåringssystemer som brukes ved Instituttet er vitenskapelig anerkjent.

Les mer