Utredning

torsdag 7th desember, 2023

Utredning gjøres gjennom samtale og intervju, testing, innhenting av komparentopplysninger og samarbeid med lege. Utredning og diagnostisering er grunnmuren for det videre terapeutiske arbeid for valg av den mest effektive behandling for vanskene.

Posted by

Utredning Behandlingstilbud