Utredning

Utredning

Utredning gjøres gjennom samtale og intervju, testing, innhenting av komparentopplysninger og samarbeid med lege. Utredning og diagnostisering er grunnmuren for det videre terapeutiske arbeid for valg av den mest effektive behandling for vanskene.

Les mer

Psykisk helse

Instituttet tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser som, depresjon, angst, tvangslidelser, krise, utbrenthet, stress og arbeidsrelaterte vansker.

Les mer