Elisabeth Karsten

Elisabeth Karsten

Relasjon og Traumeterapeut

 

Prisliste:

Behandling                                  Pris

Førstegangskonsultasjon individuell terapi         1100,-  

Individuell terapi (45 min)                                             650,-

Pakkepris (6×45 min)                                                         2560,-

Aleneforsørger (45 min)                                                    450,-

Student,  (45 min                                                                   450,-

Ufør (45 min                                                                             450,-

Minstepensjonist (45 min)                                                450,- 

Førstegangskonsultasjon parterapi (90 min)       1500,-

Parterapi (90 min)                                                               1100,-

Pakkepris 6 konsultasjoner (90 min)                        6125,-

Kurs I Røyke-/snusslutt/vektreduksjon               5000,-

(normalpris 6600,-)

Inkluderer samtale før oppstart, konsultasjon med hypnoterapi og lydfiler til selvhjelp, og spørreskjema og tester.

Kurset strekker seg over en til tre uker. Før oppstart vil det bli gitt informasjon om forløpet i kurset og det bli tilsendt evalueringsskjema for å sikre at pasienten innehar adekvat motivasjon.

 

Selve kursløpet: Vanligvis behandling med en ukes mellomrom

 

Online behandling er et alternativ om det viser seg mest hensiktsmessig. Har etter hvert god erfaring med denne formen for behandling.

Send meg gjerne en epost, så vurderer jeg om behandling du ønsker egner seg å gjøre online.

 

Avbestilling av avtalt hypnoterapi-behandlings løp over 2-3 ganger må skje senest 48 timer før kursstart. Ikke avbestilte timer må betales i sin helhet.

 

Oppfølgingstimer i røykeslutt ut over tredje behandling  1500,-

 

Avbestilling mindre enn 24 timer før avtale eller uteblivelse belastes med full avtalepris.

 

Kontaktinfo: elisabeth@elkarsten.no

Kontoradresse: Psykosomatisk Institutt, Helgas gate 10, 3730 Skien

For bestilling av timer online: Bestill time her

Kompetanseområder:

-Relasjons- og samlivsutfordringer

-Angst og uro

-Depresjon og nedstemthet, PTSD

-Ettervirkninger av relasjonstraumer/oppveksttraumer

-Veiledning & coaching i «Veien videre» etter endt rehabiliteringsopphold, postoperativt eller etter store livshendelser.

-Sjokktraumer

-Ettervirkninger av vold og overgrep

-Stress og utbrenthet

-Skilsmisse / brudd i relasjoner

-Utroskap/ opplevelse av svik

-Tap, sorg og komplisert sorg

-Identitetsproblematikk

-Skam

-Lav selvfølelse

-Myofaciell Smerteterapi og psykosomatikk (jobber gjerne tverrfaglig her med allerede etablert nettverk innen massasje og kiropraktikk

-Introduserer forskjellige pusteteknikker og øvelser sett opp mot Mindfullness.

-Talevansker og pusteproblematikk

-Etablere følelsesspråk

-Få bukt med fobier

 

I terapeutisk øyemed benytter jeg meg av forskjellige innfallsvinkler for å sikre pasienten best mulig. Disse består blant annet av; CBT, (kognitiv adferds psykologi og samtaleterapi) emosjonsfokusert (EFT) terapiform, som går på å utforske, forstå og endre vanskelige fastlåste følelser, Hypnoterapi, Mindfullness og emosjonelle helingsteknikker ved NIACAM, Psykolog Tara Branch, Leslie Greenberg» og Huma Nova. Sertifisert Holistic Vokal terapeut: Pusteteknikker og stemmeintegrering i to år utdannelse Holistic Vocal training modell av Carolyn Sloan modell,

New York.

Samarbeider gjerne med andre behandlere pasienten allerede går hos som lege, kiropraktor, fysioterapeut eller andre behandlere om det er til hjelp for pasienten.

 

Emosjonsfokusert terapi, EFT og Hypnoterapi

 

EFT og Hypnoterapi har vist svært gode resultat innen eksempelvis:

-Traumatiske hendelser som fysisk/psykisk mishandling, PTDS, depresjon, angst og sinne, ulykker mm
-Frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlinger, konsentrasjon, sport etc.
-Fobier som frykt for høyder, fly, klaustrofobi mm
-Røyke/snus slutt, vektreduksjon eller kroniske smerter mm.

Jeg er utdannet EFT terapeut hos «Leslie Greenberg» – grunnleggeren av EFT

Videreutdanning i EFT og Hypnoterapi fra 2023 til januar 2024 ved Hypnoseakademiet.

Emosjonsfokusert terapi er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre fastlåste følelser. Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet.

Du kan lese mer om EFT her:

https://www.ipr.no/om-oss/nyheter/2017/med-f%C3%B8lelsene-som-kompass

Hypnose: I hypnose endrer man bevissthetsnivå, hvor man vender fokus innover, og hvor det logisk tenkende sinn tar en pause. Med fokuset vendt innover, kan du finne frem til kjernen til utfordring din. I denne tilstanden ligger muligheten til å se ting fra nye vinkler, nye løsninger og gjør deg bevisst om, hvordan prioritere liv ditt.

 

Hva er hypnoterapi?

En behandlingsmetode hvor man henvender seg til ditt ubevisste sinn eller ikke viljestyrte delen av deg, for å påvirke tankemønstre som skaper hindringer for deg.  Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme erfaring. Når de drar i samme retning, vil en konflikt mellom det ubevisste og bevisste sinn utebli.

Opplevelsen av hypnose varierer fra person til person. Det er en behagelig avslappet tilstand. Du er imidlertid mentalt våken, med fokus rettet innover mot deg selv.

 

Forskjellen på hypnose og hypnoterapi:

Hypnose refererer seg til en tilstand, mens hypnoterapi er hypnose brukt i en terapeutisk sammenheng.

Hypnoterapi benyttes av spesialister globalt, både innen psykiatri, på sykehus og av leger og fysioterapeuter m.fl.

Du kan lese mer om hypnoterapi her.

https://www.apexklinikken.no/aktuelt/diagnoser-og-behandling/hypnoterapi/